Varmt Välkommen!

I Rosentemplet vill vi återupprätta gudinnas plats som vägvisare till den djupaste visheten om livet. Genom mötet med det gudomligt feminina vill vi erbjuda de som kommer till oss möjligheten att omfamna alla delar av sig själv och att genom egen upplevelse känna skapelsekraften och gudomen inom sig.